De Nio Innovationsrollerna: Fem gratis verktyg

by Paul Joseph on June 23, 2013 · 0 comments

Är du innovativ eller inte? Har du uppfinnar-DNA? Eller en innovativ personlighet? Jag ryser varje gång jag läser ännu en artikel som påstår att vissa människor är innovativa och andra inte, eller att vissa individer är mer innovativa än andra. Struntprat säger jag! Continue reading →

[via Innovation Excellence]

Follow us @innovationheat – lists / @blackbolenay

Follow us @innovationheat - lists / @sectorheat

Leave a Comment

Previous post:

Next post: